ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2566

วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมี นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม และคณะครู ได้พบปะผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาและแจ้งนโยบายการบริหารงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ให้ผู้ปกครอง รับทราบ มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 9 ทุน และทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 20 ทุน นอกจากนั้นยังมีการประชุมชั้นเรียน เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us