ทดสอบระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของคณะครูและนักเรียน ให้ได้รับการฝึกฝนสมรรถนะทางสื่อและเครื่องมือโดย ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1198543074245557/1198536684246196

Message us