การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมและคณะครูโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยมีนายศุภวิศว์ ตาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการและปรึกษาหารือในกิจกรรมโครงการของสหวิทยาเขต ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us