ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาววรชยานันท์ คำดวงทิพย์ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เข้ารับการฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงาม ซึ่งในการรับวัคซีนครั้งนี้เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพในระยะยาวของนักเรียน และทางโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคมขอขอบพระคุณคณะบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงามมา ณ โอกาสนี้

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

 

Message us