กิจกรรมการทบทวนเผชิญเหตุและการซักซ้อมมาตรการ ความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีแผ่นดินไหวในสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 นายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ในการเข้าร่วม กิจกรรมการทบทวนเผชิญเหตุและการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กรณีแผ่นดินไหวในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจากศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติจังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีทักษะในการป้องกันภัยพิบัติ และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ หอประชุมดอกเสี้ยวขาว โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้ที่ : https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR

Message us