รอง ผอ. สพม.เชียงราย ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม นำโดยนายเกียรติชัย ยานะรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ นายณรงค์ คำสุขุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวสุภมาส จินะราช นักวิชาการศึกษา และนางสาวกัญญาภัค ชัยธิ นักวิชาการศึกษา ได้มาตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
https://www.facebook.com/TPWSCHOOLPR/photos/pcb.1185960995503765/1185961392170392/

 

Message us