ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร น้ำ และขนมในโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
รับสมัครผู้ประกอบการจ้าหน่ายอาหาร น้ำ และขนมในโรงเรียน
สนใจรับใบสมัครและระเบียบการได้ที่ :
ห้องธุรการ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ต.โป่งงาม อ.แม่่สาย จ.เชียงราย  ตามเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1cT6MllRbObF4kjv21VFHlL9BjhNM4LpO/view?usp=sharing
Message us