เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวรารัตน์ คำยอง : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparative and Superlative Adjecttive

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวรารัตน์ คำยอง : วิจัยชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparative and Superlative Adjective

https://drive.google.com/file/d/1zWm6gGz93tio5pfxsS42WQzBOZdYc5BM/view?usp=sharing

ครูผู้สอน

นางสาววรารัตน์  คำยอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  สพม.เชียงราย

Message us