เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวรารัตน์ คำยอง : ชุดฝึกทักษะ Comparative Superlative ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูวรารัตน์ คำยอง : ชุดฝึกทักษะ Comparative Superlative

https://drive.google.com/file/d/1g4-CwZtnU-33yS4BD_jek8ginmzOpnP1/view?usp=sharing

ครูผู้สอน

นางสาววรารัตน์  คำยอง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวัดถำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  สพม.เชียงราย

Message us