VDO เปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2565 วิชาคณิตศาสตร์ 3 ม.5 : ครูวันเพ็ญ มูลเมืองคำ

VDO เปิดชั้นเรียน วงรอบที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิชาคณิตศาสตร์ 3  ม.5

โดย : ครูวันเพ็ญ มูลเมืองคำ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม  สพม.เชียงราย

Message us