สรุปกิจกรรมโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม.เชียงราย

VTR สรุปกิจกรรมโครงการโรงเรียนเชียงรายเท่าทันภัยออนไลน์ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อ.แม่สาย จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

https://www.youtube.com/watch?v=ESlL_O-nGks

Message us